De Etnografiske Samlinger

De Etnografiske Samlinger på Moesgård Museum er idag en stor genstandssamling på ca. 50.000 genstande, udlån af 22 Unescosamlinger, til tider mere end 10 ansatte og et tæt samarbejde med Afdeling for Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet.


Samlingerne er opbygget siden begyndelsen af 1950’erne og omfatter genstande, billeder og arkivalier indsamlet eller skænket til Forhistorisk Museum, nu Moesgård Museum, og Den Etnologiske Samling ved Aarhus Universitet. Størstedelen af samlingerne er opbygget under ledelse af Klaus Ferdinand, der i mange år var hoveddrivkraften bag museets og universitetets etnografiske arbejde.


Mange enkeltsamlinger er etableret af studerende og undervisere på Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet, der har foretaget indsamling og dokumentation i forbindelse med feltundersøgelser over hele verden.


De Etnografiske Samlinger vil løbende blive gjort tilgængelige her på disse sider, hvor det er muligt at fremsøge alle mulige typer genstande og sager fra hele verden.


Current PHP version: 8.0.30